Ýokary hilli alkogolsyz içgiler

«Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti alkagolsyz içgileri öndürmekde Merkezi Aziýa sebitinde öňdebaryjy orunlary eýeleýär.

Has doly

Latest News

1 / 3

«ÝÜPEKÇI»-NIŇ ŞU ÝYLKY ÜSTÜNLIKLERI: TÄZE ÖNÜMÇILI...

BOLD «PRODEXPO 2020» SERGISINIŇ DIPLOMLARY BILEN S...

«ÝÜPEKÇI» KOMPANIÝASY IÇGILERIŇ TÄZE GÖRNÜŞLERINI ...

Has doly

Kompaniýa millionlarça
adam tarapyndan uly lezzet
bilen sarp edilýän köp
sanly söwda belgilerini
özünde jemleýär.

O1

WITAMIN IÇGILERI

«Bold Energy» ýerli we halkara bazarlarda giňden tanalýan üstünlikli önümlerden biridir.

O2

MINERAL SUWLAR

«Bulvar» kompaniýanyň iň täze brendlerinden biri. Şeýle-de bolsa, ol mineral suw muşdaklarynyň arasynda meşhurlyk gazandy.

O3

SOWUK ÇAÝLAR

Alkogolsyz içgiler pudagynda sowuk çaýlar uly orna eýe. Şol sebäpli sowuk çaý muşdaklary üçin «Buzz»-y döretdik.

O4

MIWE ŞIRELERI

Miwe şireleri kompaniýamyz yň esasy önümlerinden biridir we biz olaryň dürli görnüşlerini öndürýäris.

O3

Carbonated drinks

Alkogolsyz içgiler kategoriýasynda buz çaý markalary möhüm rol oýnaýar. Şeýlelik bilen buz çaýyny halaýanlar üçin “Buzz” -y döretdik.

Söwda belgilerimiz

önümlerimiziň hil derjesi halkara derejesinde ykrar edilendir.

Has doly