Kompaniýa Barada

19

19 ýyldan gowrak
önümçilik tejribesi

13

Sarp edijileriň söýgüsini
gazanan brendler

Kompaniýa 2003-nji ýylda esaslandyrylany bäri, onuň esasy ýörelgeleri gowy hil, durnuklylyk, innowasiýa we iň esasysy sarp edijileriň kanagatlanmagy boldy.

20.7

20,7 million litr
alkogolsyz içgiler

10

10 sany häzirki zaman
logistika merkezi

Kompaniýanyň ýerli bazarda bäsdeşlige ukyply we halkara derejesinde ykrar edilen ençeme brendleri bar. Kompaniýanyň «Bold» haryt nyşanly önümleri ýerli witamin içgileri bazarynda öňdebaryjy bolup, ol halkara arenasynda hem ençeme baýraklara mynasyp boldy.

«Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti, Türkmenistanda alkogolsyz içgi öndüriji esasy kompaniýalardan biridir.

Kompaniýa 2003-nji ýylda esaslandyrylany bäri, onuň esasy ýörelgeleri gowy hil, durnuklylyk, innowasiýa we iň esasysy sarp edijileriň kanagatlanmagy boldy.

Baş wezipämiz

Biziň maksadymyz höwes we jogapkärçilik duýgusy bilen önümleri döretmek we ösdürmekdir.

Maksadymyz

Sebitde alkogolsyz we witamin içgilerini öndürmekde öňdebaryjy orunlary saklamak.

Gymmatlyklarymyz

Sarp edijileriň sagdynlygy we ekologik taýdan arassa önümçilik.

HIL WE AZYK HOWPSUZLYGY ULGAMLARYMYZ SERTIFIKATLAŞDYRYLANDYR.

HYZMATDAŞLYK
ÜÇIN

«Ýüpekçi» hojalyk jemgyýeti öz hyzmatdaşlaryna mümkin boldugyça girdejili teklip hödürleýär. Önümçilikde öňdebaryjy we innowatiw tehnologiýalary ulanýan kompaniýamyzyň önümleri ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

Telefon:+993 62 836283
Email:sales@yupekchi.com