Witamin içgisi

B

«Bold» adatdan daşary witamin içgisidir. Onuň tagamy we düzümini kemala getirmekde kompaniýamyzyň hünärmenleri ençeme wagtyň synag geçirdiler. Netijede ol düzümi boýunça aýratyn orna eýe bolup, witamin içgileri segmentinde üstünlikli önümleriň birine öwrüldi. Gysga wagtda alyjylaryň söýgüsini gazandy.

«Bold» diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem-de daşary ýurtly bäsdeşleriniň arasynda hem özboluşly orna eýe. Onuň iň esasy aýratynlygy düzümi bolup, ol bu babatda halkara derejesinde «Önümiň düzüminde innowasiýa» atly baýraga eýe boldy.

«Bold» halkara sergileriň ikisinde, hususan-da 2020-nji ýylda Moskwa şäherinde heçirilen «ProdExpo» bütindünýä azyk önümleri sergisinde, şeýle hem 2022-nji ýylda Gazagystanda geçirilen halkara sergide «Ýylyň önümi» hökmünde saýlanyp altyn medal we diplom bilen sylaglandy.

Black Edition

250mlAl. Gap

Black Edition

250mlPET

Light Edition

250mlAl. Gap

Light Edition

250mlPET