Gazlandyrylan suw

7

«7gen» irki döwürlerden bäri ýurdumyzda uly meşhurlyk gazanan gazlandyrylan agyz suwy markasy bolup, ol 2022-nji ýylda kompaniýamyz tarapyndan täzeden öndürilip başlandy.

Cola

1500mlPET

Sprite

1500mlPET

Orange

1500mlPET